Инициатори

За първите внесени монети за акция „Жълти стотинки“ през 2008. година изказваме благодарност на:

Божидар Колев
Боряна Стратиева
Емил Симеонов
Ерма Колева
Златина Тодорова
Михаил Данаилов
Никола Овчарски
Петя Цакова
София Бояджиева
Христо Шотев
Юлия Николова

ini

Оттогава – вече за почти 10 години, в акцията се включват хиляди деца от цяла България

НОВИНИ | ПРИЯТЕЛИ