На кого помагаме

ноември 2011 г.

февруари 2011 г.

УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив е най-голямата болница не само в Южна България, но и в цялата страна. Лечебната дейност се извършва в 36 клиники, в които има общо 1345 легла и 17 диализни апарата. От началото на годината до момента са хоспитализирани близо 60 хил. души и са извършени прегледи на приблизително същия брой амбулаторни пациенти. Към момента в УМБАЛ „Свети Георги” се лекува 8% от населението на страната.

В общия обем от 36 клиники, работят Клиника по детски и генетични заболявания, Клиника по детска хирургия, Неонатологично отделение към АГ-клиника, както и детски сектори в голяма част от останалите звена на болницата.

Събраните средства ще дарим за закупуване на инфузомати (апарати за венозно вливане)


Така събраните пари ще отидат за ремонт , играчки и апаратура за детското лечебно заведение: “Специализирана болница за активно лечение по детски болести”, с изпълнителен директор- Д-р Мария Екимова.

Ще имаме обратна инофрмация , която ще направим публично достояние как тези стотинки са донесли усмивки , щастие и здраве на другарчето в нужда . Това ще бъдат живи репортажи по радиото , телевизията и пресата.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЕАД СОФИЯ
гр. София бул. Акад. Иван Гешов №11 факс 02/952 16 50 

тел. 02/952 38 40 ; 02/952 3840      e-mail: sbaldb@mail.bg

Единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница, осъществяваща високоспециализирано  и квалифицирано медицинско обслужване, методична и консултативна помощ на национално ниво.

Акредитирана е като Университетска болница, Медицински Университет, гр. София

Болницата разполага с възможности за достъпна, съвременна диагностична и терапевтична, преподавателска, научно-изследователска и организационна дейност по всички аспекти на детското здравеопазване:

 • Неонатология
 • Нефрология с хемодиализа
 • Гастроентерология
 • Диабет ендокринология
 • Неврология
 • Ревматология
 • Кардиология
 • Пулмология със сектор за интензивно лечение
 • Клинична генетика и метаболитни заболявания
 • Долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца със сърдечно-съдови, ревматични и неврологични заболявания
 • Висококвалифицирана консултативна помощ за цялата страна
 • Преподавателска дейност на студенти медици и стоматолози от Медицински и Стоматологичен факултет, специалисти от Медицински колеж, следдипломно обучение по педиатрия и всички профилни субспециалности, специалисти по обща медицина

Болницата разполага с лаборатории за съвременна клинична, микробиологична, вирусологична и хормонална диагностика. Основна част от лекарския състав на болницата са педиатри със специалност по детски болести и тясна профилна педиатрична специалност, с продължителна квалификация във водещи европейски клиники.

Да честитим на децата от “Специализирана болница за активно лечение по детски болести”, новата детска пързалка.

останалите пари-396 лв. ще се закупи коледна елха и коледна украса и ще се организира тържество за децата в болницата

“МБАЛ- Добрич” АД с изпълнителен директор д-р М.Ананиев

Отделението „Новородени (неонатология)” към МБАЛ Добрич разполага с 27 легла, от които 5 за интензивна терапия. Годишно през отделението преминават над 1400-1500 новородени, като 12 % от тях са недоносени.

Средствата, които националната кампания би събрала са необходими за закупуване на монитори с кислородна сатурация за недоносените бебета – за прецизно, неинвазивно, проследяване на кислорода в кръвта по време на престоя им в интензивния сектор за предотвратяване на увреждания.